Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Mededelingen

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Rik Cnapelinckx, schoonvader van Rudi Meersman. Langs deze weg willen het Bestuur en de KAVVV-familie hun medeleven betuigen aan Goedele,Rudi en hun familie.

Het Bestuur van de KAVVV dankt alle clubs en scheidsrechters voor de vele nieuwjaarswensen die wij ontvingen.

BERICHT AAN ALLE CLUBS

Eerstdaags zullen de facturen van de boetes dit seizoen naar de secretarissen per post worden verstuurd. De uiterste betaaldatum is 20 januari 2019. Aan deze datum wordt strikt gehouden, zoniet volgen er in eerste instantie onmiddellijk boetes, gevolgd door forfaits. Wie toch de factuur niet zou gekregen hebben eind december, geef dan een seintje aan onze penningmeester Rudi Meersman.

OPGEPAST

Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen (weersomstandigheden), gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.

OPGEPAST TERREIN.

FC Depot blijft het volledige seizoen zijn thuiswedstrijden spelen op het terrein van KV Zuun te St Pieters Leeuw.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe jaar 2019 is begonnen en op 5 januari werd reeds gevoetbald. De 3de extra speeldag werd afgewerkt met 13 wedstrijden waarin geen bijzondere uitslagen mochten genoteerd worden behalve misschien de doelpuntenkermissen bij de Nickyspurters (8-0 tegen VK Vaillant) en bij de Sportingboys Vet (7-4 tegen Zuun United). En zo is de lange eindsprint naar de titel ingezet met nog 10 à 11 wedstrijden te gaan. 2018 was al bij al een normaal jaar waarbij we in september toch een lichte stijging mochten noteren van het aantal ploegen en ook onze vrienden van de Zaalvoetballiga Asse-Zellik konden zich na een veelbelovende start in 2017 goed handhaven in 2018 met spectaculair en attractief zaalvoetbal. Het aantal incidenten in het veldvoetbal is beperkt gebleven alhoewel enkele gebeurtenissen toch een bittere nasmaak laten en daar moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen. Agressie tegen de scheidsrechter, bewuste charges op de tegenstaander, vernielingen in de kleedkamers, we blijven er op drukken dat dergelijke zaken niet horen in onze federatie van vriendenclubs. Het Onderzoekscomité blijft de zaken van nabij volgen en treedt streng maar rechtvaardig op maar het is evenzeer de taak van clubbestuurders en trainers om de relschoppers aan banden te leggen. Durf op te treden en durf ze uit de ploeg te zetten. Het is ook in het belang van de ploegmaten.

Verleden week stuurde ik betalingsrappels aan 18 ploegen die hun verplichtingen aan de federatie niet betaalden. Van enkele clubs kreeg ik direct een vriendelijk antwoord dat het om een vergetelheid ging en dat de schulden dadelijk werden vereffend. Geen probleem voor hen, dit kan gebeuren. Maar van de anderen kreeg ik niet de minste reactie en dat kan niet. In de betreffende factuur staat onder meer de bijdrage voor de spelersverzekering. Geen enkele club kan het zich permitteren een ploeg op te stellen waarvan de verzekering niet werd voldaan. Stel dat er een ongeval gebeurt, wie is er dan verantwoordelijk? Wij, als federatie, kunnen het ons niet veroorloven enig risico te lopen en zullen dan ook geen speelgerechtigheid verlenen indien deze schuld niet vereffend wordt. Daarom doe ik deze oproep aan de betrokken clubs: stel jullie, liever vandaag dan morgen, in orde met de betalingen aan de federatie zodat we geen verdere maatregelen moeten treffen.

Tot slot nog een woordje over een steeds terugkerend probleem dat onze secretaris Gaston Van Oycke slapeloze nachten bezorgt: het tijdig bezorgen van de wedstrijdbladen. Verderop in deze GOAL vindt u zijn oproep terzake. Het kan toch niet dat hij nog niet in het bezit is van wedstrijdbladen van wedstrijden van weken geleden en dat hij soms meer dan een week moet wachten alvorens hij ze ontvangt. Hoe kan hij de controles op de wedstrijden en de spelers en hun schorsingen doen, de boekhouding bijhouden van de gele en rode kaarten, de opmerkingen nakijkt van délégués en scheidsrechters, en bijhorend tijdig de oproepingen naar het Onderzoekscomité doet enz. Het is schrijnend hoe weinig er respect is voor de regels. Gelukkig gaat het maar over enkele maar zelfs 1 enkele is er 1 te veel.

Zaterdag begint de competitie opnieuw. Tot nu zijn we gespaard gebleven van algemene afgelastingen. Hopelijk kan het zo doorgaan.

Veel voetbalgenot.

Albert Gryseels - Voorzitter KAVVV VB/OV

OPROEP TOT SPORTIVITEIT TEGENOVER DE SCHEIDSRECHTERS.

De gebeurtenissen van de laatste dagen in het voetbal hebben de rechtgeaarde voetbalfan met verstomming geslagen en ze met vertwijfeling en afkeer achtergelaten. En blijkbaar is het einde nog niet in zicht. Matchfixing, omkoperij, witwassen, afpersing, manipulatie, competitievervalsing, onbegrijpelijke vrijspraken … het houdt niet op. Hier bovenop kwam dan het beeld dat 2 van onze topscheidsrechters vernoemd werden in deze onfrisse praktijken en zelfs (levenslang?) werden geschorst door de KBVB. Ongeloof en verbijstering omdat het laatste bolwerk van integriteit, het scheidsrechterscorps, in opspraak kwam. Bonafide makelaars en scheidsrechters delen mee in de klappen. Laat ons ook niet vooruitlopen op het gerechtelijk onderzoek.

Toch kwamen er berichten binnen dat op verschillende wedstrijden in ons Verbond scheidsrechters werden uitgelachen en vernederd o.a. door het roepen van de namen van de in het schandaal vernoemde makelaars en scheidsrechters bij elke beslissing die zij namen. Ik noem bewust hun namen niet omdat er nog geen uitspraken werden gedaan en het recht op de privacy primeert. Het Bestuur doet een stevige oproep aan alle bestuursleden en supporters om hiermee te stoppen en het klimaat niet nog meer te verzuren. Onze scheidsrechters zijn eerlijke mensen en zij verdienen het niet om door de schuld van enkelingen beschimpt en vernederd te worden. Zij verdienen al ons respect voor hun inzet en hun engagement om onze trouwe voetballiefhebbers een leuke en aangename zaterdagnamiddag te laten beleven zowel op als naast het veld. Hopelijk zullen deze situaties na verloop van tijd wel minderen maar intussen zullen wij scherp toezien opdat deze beledigingen stoppen.

Indien deze situatie escaleert zullen wij de scheidsrechters vragen onaanvaardbare situaties te rapporteren om te beoordelen op het Comité. Straffen kunnen uitgesproken worden aan de hand van artikel 238 van de strafbepalingen: t.o.v.de clubs kunnen volgende straffen worden uitgesproken, afhankelijk van de ernst der feiten – blaam en boete van 50 euro voor onsportief gedrag van supporters tegenover de scheidsrechter.

Het Bestuur van de KAVVV&Fedes voetbal VB/OV

VERANDERINGEN SECRETARIATEN

 • Hoke – De Winter Tony: emailadres – tonny.de.winter1@telenet.be
 • JB United - Steenhaut cedric: emailadres - bilhout2008@outlook.com
 • Tervuren Rangers: Smets Eric, Dreef 190, 3090 Overijse
 • C.P. Leeuw - 0473/27 53 95
 • Mailadres Jezus Eik: kris_dewaegenaere@hotmail.com
 • Mailadres Week Sport: jozef.tielemans49@gmail.com
 • Mailadres Lokomotiv Centrum A: secretariaat@lokomotiv.be
 • Junlge Boys: Van Bellinghen Pieter, Koninklijke Prinsstraat 10, 1050 Brussel.
 • Mailadres FC Stroppen: jeroen.danau@gmail.com
 • VK Polder: Derdelinckx Wim, Gentsestraat 160, 9500 Geraardsbergen

  0497 852 285 / wim.derdelinckx@hotmail.com

 • NIEUWE UITRUSTING

  De Sjoeters A: trui - zwart / broek: zwart gele zijstreep.

  Gareel A: trui - oranje/zwart

  SV Tijl: trui - geel/zwart

  Bleuken Langevelde A: trui/broek - zwart

  Bleuken Langevelde B: trui/broek - rood

  BELANGRIJKE REGLEMENTSAANPASSING.

  Art. 46 bis – In alle reeksen van derde afdeling, ook de veteranenreeks, wordt volgend systeem toegepast. Op het scheidsrechtersblad mogen 15 spelers ingeschreven worden. De 11 spelers op het veld mogen onbeperkt gewisseld worden, behalve de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Dan mag er enkel gewisseld worden in geval van blessure. De wissels gebeuren tijdens een stilstand van het spel en aan de middenlijn. De ploegafgevaardigde vraagt hiervoor de toelating aan de scheidsrechter.

  In de veteranenwedstrijd moeten er steeds minstens 6 veldspelers van 35 jaar of ouder op het veld staan. Indien er op het scheidsrechtersblad meer dan 4 spelers zijn ingeschreven van minder dan 35 jaar, moeten al deze spelers met een armband spelen. Deze armband moet van een opvallende kleur zijn en voldoende contrasteren met de kleur van de trui.

  SCHORSINGEN - HERHALING

  Langdurige schorsingen

 • LUCAS Jordan - 27518 - Dogs United - tot 16-12-2018
 • VAN HOLDER Boris - 1206 - Safira - tot 16-05-2019
 • PRUDHOMME Steven - 28029 - Los Muchachos - tot 16-02-2020
 • DE PETTER Samuel - 27668 - Flora Likert - tot 2-11-2020
 • LEVENSLANGE SCHORSINGEN / 3 jaar

 • AL MOUSSAOUI HAMZA – 18611 - WEEK SPORT - tot 9-12-2019
 • AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

  Reeds jaren besteedt KAVVV & FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode,...

  Net als elke sportfederatie heeft KAVVV & FEDES vzw een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste aanspreekpunt waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

  De aanspreekpersonen (API's) binnen KAVVV & FEDES vzw zijnDavy Van Bogaert (recreatieve competities en clubs) en Joost De Meyer (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen organisaties). Davy en Joost zij de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. op basis van Interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen.

  Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen:

  Via mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur):

 • Afdeling Oost (Davy): secretariaatkavvv@skynet.be
 • Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes
 • Via telefoon:

 • Afdeling Oost (Davy); 03 239 99 05
 • Afdeling West (Joost); 050 35 13 05
 • Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag...kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraaatikerover.be. Jekan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
 • EMAILBERICHTEN VIA ONZE WEBSITE !!!

  De ploegen zijn te bereiken via mail door te klikken op de naam van de ploeg op onze website, onderaan de pagina staat het veld om de mails door te sturen, hierop staat een beveiliging ivm de wet op de privacy.

  De mailadressen van de gebruikers worden niet getoond aan de ontvanger van het bericht, er verschijnt kavvv-ov-be, dus hierop is een no-reply.

  Gelieve in het bericht jullie mailadres te vermelden, zodat de ontvanger hiervan gebruik kan maken indien hij dit wenst.

  Alle mailadressen van onze aangesloten clubs zijn terug te vinden in de kalender.

  SYNTHETISCHE TERREINEN

 • Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
 • Bouwvrienden
 • Cecilia United
 • Cite
 • Depot
 • Dogs United
 • Dynamo Wijndaal
 • Eendracht Vilvoorde
 • In Onzen Tijd
 • JB United
 • Los Muchachos
 • Opelboys
 • Penarroya
 • Petit St Guidon
 • Peutie 94
 • Pichichi
 • Poland Team
 • Porbenspo
 • Poreistampers
 • Pote Age Jette
 • Sporting Boys
 • Staff Team
 • Tervuren Rangers
 • Tref
 • Week Sport
 • Zuun United
 • Opgepast. Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen, gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.
 • ONGEVALSAANGIFTEN

  De blanco ongevalsaangiften worden vanaf heden niet meer per post verzonden naar de clubs maar kunnen worden gedownload via onze website (rubriek verzekeringen).

  OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

  Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

  Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

  Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

  Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!

  Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer ingevuld worden.

  OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS

  Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe scheidsrechters.

  Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.

  Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met voetballen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter. Aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat wij ook het volgende seizoen probleemloos kunnen starten.

  VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS

  Scheidsrechter - 30 euro

  Lijnrechter - 30 euro

  Bij afgelasting ter plaatse- 15 euro

  Gelegenheidsscheidsrechter - 15 euro

  Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding