Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Mededelingen

Oproep aan spelers en bestuurders van de clubs aangesloten bij KAVVV&FEDES voetbal VB/OV

Er bereiken ons berichten over racistische opmerkingen, beledigingen en oerwoudgeluiden naar spelers met een andere huidskleur of naar spelers van allochtone origine.

Ook in de KBVB, zie de recente incidenten op KV Mechelen en KV Kortrijk, en internationaal bij wedstrijden in Italië en Bulgarije, steekt het fenomeen de kop op. Men verwijt de KBVB een te lakse aanpak van racisme.

Dat zal niet gebeuren in ons Verbond. De scheidsrechters hebben opdracht gekregen om alle uitingen van racisme, beledigingen of oerwoudgeluiden dadelijk te detecteren. Hij kan de wedstrijd onmiddellijk stilleggen voor enkele minuten (max.10 min.), de kapiteins en de terreinafgevaardigde bij zich roepen die het nodige moeten doen om spelers, bestuurders en supporters tot de orde te roepen. Een speler die racistische opmerkingen maakt kan direct met rood bestraft worden. Daarna kan het spel hervat worden. Indien daarna nog racistische beledigingen worden geroepen kan de scheidsrechter de wedstrijd definitief stilleggen en vermelden op het scheidsrechterblad.

Het Onderzoekscomité zal dan beslissen dat de verantwoordelijke ploeg de wedstrijd verliest met forfaitcijfers.

Wij hopen dat de clubbesturen de nodige informatie geven aan spelers en supporters over hun gedrag op en naast het veld.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OB

UITSPRAKEN ONDERZOEKSCOMITE

Op de website is de pagina Onderzoekscomite aangepast. Vanaf heden zijn de vorige en huidige uitspraken hierop altijd terug te vinden.

ALGEMENE AFGELASTINGEN.

Bij algemene afgelastingen verschijnen die onmiddellijk op onze website www.kavvv-vb-ov.be

 • Alle secretarissen en scheidsrechters worden verwittigd per email.
 • Bij slechte en onzekere weersomstandigheden zal er op zaterdag om 10 uur ten laatste een definitieve beslissing genomen worden en die zal verschijnen op de website.
 • Bij algemene afgelasting worden de schorsingen voorzien voor die dag verschoven naar de volgende speeldag.
 • Bij afgelastingen ter plaatse worden de schorsingen voorzien voor die dag, beschouwd als uitgevoerd.
 • Bij eventuele twijfel i.v.m. schorsingen, gelieve contact op te nemen met de heer Gaston Van Oycke – Tel.:054-41-25-17.
 • WOORDJE VAN DE VOORZITTER

  Verleden woensdag had het bestuur van jullie Verbond de ultieme vergadering met de ontwerper (ook de voorzitter van onze zusterafdeling voetbal Antwerpen) van het programma om de digitalisering van de werking van onze afdeling voetbal VB/OV te realiseren. En dat is een heel programma.

  Er wordt een nieuwe website gecreëerd, en die zal in principe in een testfase operationeel zijn tegen 1 maart 2020. Het beheersysteem, zoals het bij onze vrienden van voetbal Antwerpen met succes gebruikt wordt, wordt praktisch integraal overgenomen. We zullen daarom ook onze reglementen waar nodig is aanpassen aan hun reglementen, het is zaak om de hele transitie zo eenvoudig mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat op korte termijn, vanaf mei 2020, alle nieuwe aansluitingen van spelers vanuit de clubs kunnen gebeuren via een kaartlezer en de identiteitskaart. Het zal dus gedaan zijn met wachttijden, heen en weer getelefoneer, verkeerd ingevulde formulieren, heen en weer gerij naar Zellik en alle andere ongemakken, eigen aan het systeem. De verwerking van de uitslagen, de rangschikking, het scheidsrechterblad, de gele en rode kaarten … alles wordt digitaal ingegeven en doorgezonden. Er wordt aldus enorme tijdswinst geboekt en de nodige informatie over alle aspecten van de competitie is ten allen tijde raadpleegbaar en steeds correct ter beschikking van onze secretaris en voorzitter van het Onderzoekscomité. Het bestuur heeft gekozen om de trein van de moderne technologie niet te missen. Al onze omringende Verbonden hebben de stap reeds gezet en we kunnen niet achterblijven. De nodige technische aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Voor we echter zo ver zullen staan wordt de informatie naar onze clubs uiterst belangrijk en ook daartoe zullen de nodige stappen gezet worden. Hou dus ook steeds onze website in de gaten. Begin mei 2020 zullen alle clubs uitgenodigd worden in zaal den Horinck op een verplichte infovergadering aangaande de digitale inschrijvingen van hun ploegen en de aansluitingen van nieuwe spelers. Te dien einde werd een bijzondere app ontwikkeld die via jullie smartphone het systeem toepasbaar maakt. Misschien is het ook een kans om nieuwe en jonge bestuursleden aan te trekken gezien zij beter vertrouwd zijn met het gebruik er van. Tegen de verplichte Algemene Vergadering half augustus 2020 zal de nodige uitleg gegeven worden over het aanmaken en het invullen van de scheidsrechterbladen en tevens zal de juiste werkwijze uitgelegd worden voor het melden van de uitslagen via het digitale kanaal. In principe zou alles klaar moeten zijn tegen de start van de competitie op 5 september 2020. We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is maar we moeten nu doorzetten in het belang van onze clubs. We mogen de aansluiting met de moderne technologieën niet missen of we zullen verdwijnen. Met jullie medewerking moet ons dat lukken. Vanuit ons Bestuur zullen Daisy Bogo, onze webmaster en Jean Timmermans, bestuurslid en lid van het Onderzoekscomité, de trekkers zijn van de stuurgroep die met de implementatie van dit project is belast. Vanuit hun kennis van de informatica en hun ervaringen in de werking van ons Verbond zijn zij de beste garantie op het lukken van het project.

  Verleden week was ik in het Adriaansstadion in Geraardsbergen, een van de mooiste locaties en een van de beste sportinstallaties van ons Verbond, en was er toeschouwer van een vrij evenwichtige wedstrijd tussen Nederboelare en Vollezele. Ondanks beide ploegen wat verzwakt aan de start kwamen en er dus niet altijd even verfijnd voetbal werd geleverd trokken de mannen van Nederboelare toch verdiend het laken naar zich toe met 2-0 na een vrij sportieve wedstrijd onder een uitstekende scheidsrechter. Belangrijk bij mijn bezoeken vind ik steeds de gesprekken met de aanwezige bestuursleden. Niet alleen de prettige ontvangst door de thuisploeg maar ook de interessante gesprekken met de 2 clubsecretarissen zijn de verplaatsing waard. En ik ervaar dat zo bijna wekelijks. Ik hoop dat de vele honderden spelers beseffen wat hun bestuursleden iedere week opnieuw presteren zodat zij hun geliefde voetbalspelletje in de beste omstandigheden kunnen afwerken. Zij kunnen niet genoeg naar waarde worden geschat.

  Veel voetbalgenot,

  Albert Gryseels - Voorzitter KAVVV VB/OV

  BEKER VETERANEN

  GROEP 1

 • 02/11/19 JB United - Zuun United / 0-5
 • 09/11/19 Week Sport - Dogs United / 2 - 5
 • 11/01/20 Dogs United - JB United
 • 15/02/20 Zuun United - Dogs United
 • 22/02/20 JB United - Week Sport
 • 28/03/20 Zuun United - Week Sport
 • GROEP 2

 • 07/12/19 Sparta den Bos - Gareel
 • 18/12/19 Sparta den Bos - Cristal Boys
 • 25/01/20 Gareel - Cristal Boys
 • 15/02/20 Sporting Boys - Gareel
 • 22/02/20 Sporting Corner - Sparta den Bos
 • 28/03/20 Cristal Boys - Sporting Corner
 • BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE CLUBS - AANSLUITING LEDEN EN SPELERS.

  Door de nieuwe reglementen is het doorgeven van het rijksregisternummer van de aangesloten leden verplicht. Gelieve het nummer in te vullen op de aansluitingskaart. Bij het ontbreken hiervan worden de aansluitingskaarten teruggestuurd naar betrokken clubs.

  OPSTUREN WEDSTRIJDBLADEN.

  Wij willen de clubverantwoordelijken erop attent maken dat bij Bpost de verzendwijze van post veranderd is. Een brief met gewone postzegels wordt bij de geadresseerde afgeleverd na 3 dagen (dag van posten niet bijgerekend). Bij gebruik van een priorzegel is de levering voorzien de volgende dag. Gebruik priorzegels om eventuele boetes te vermijden (10€ bij de 1ste overtreding).

  TOEPASSING ART.43

  Om eventuele discussies in verband met art.43 te vermijden hebben wij op de Bestuursvergadering beslist dat enkel de identiteitskaart (of een officieel document van verlies) van de spelers kan gebruikt worden, dus andere documenten zoals rijbewijs worden niet aanvaard.

  SCHORSINGEN VANAF 7/09/2019 - HERHALING

  Geschorst voor 12 speeldagen

 • CHIODO Nicolas - 10540 - Hondzocht
 • Geschorst voor 16 speeldagen tot en met 29/02/2020

 • ALVES DIMIZ Miller - 27911 - Red Star Juniors
 • Langdurige schorsingen

 • PRUDHOMME Steven - 28029 - Los Muchachos - tot 16-02-2020
 • DE PETTER Samuel - 27668 - Flora Likert - tot 2-11-2020
 • DE SMEDT Steven - 4208 - Lamme Guiche - tot 18/01/2021
 • LEVENSLANGE SCHORSINGEN / min.3 jaar

 • AL MOUSSAOUI HAMZA – 18611 - Week Sport - tot 9-12-2019
 • In samenspraak met de verzekeringsmaatschappij Ethias en het Hoofdbestuur KAVVV werd beslist om vanaf heden, bij aansluiting van een nieuw lid, geen medische fiche meer vereist is.

  Mailadres

  SKO Vollezele: koen.biesemans@roullier.com

  VERANDERING KLEUREN UITRUSTING

  FLORA: Trui - zwart/grijs

  STAFFTEAM: Trui - donkergrijs, Broek donkergrijs.

  NISSAN ESSENBEEK B - Trui: geel, Broek: zwart of geel

  OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS

  Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe scheidsrechters.

  Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.

  Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met voetballen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter. Aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat wij ook het volgende seizoen probleemloos kunnen starten.

  OPROEP VOOR BESTUURSLEDEN.

  In het licht van een uitbreiding en versterking van het huidige Bestuur van ons Verbond doen wij een oproep aan kandidaat-bestuurders voor ons Verbond. Wie begaan is met de toekomst van ons Verbond en denkt dat hij/zij een steentje kan bijdragen aan de uitbouw van ons Verbond naar de toekomst vragen wij kandidaten op alle niveaus, dus zowel voor het bestuursniveau als voor het Onderzoekscomité.

  Kandidaten kunnen zich melden bij Algemeen Secretaris Gaston Van Oycke, tel. 054 412517, Oude Steenweg 108 te 9500 Geraardsbergen, kavvv.vog@telenet.be of bij de Voorzitter Albert Gryseels, tel 0475 516942, Lt.Emmerechtsplein,1 te 1853 Strombeek, albert.gryseels@telenet.be

  Aarzel niet en neem contact met ons. Onze voorwaarden zijn: een grote liefde voor de sport, verantwoordelijkheidszin, inzet en enthousiasme en meedraaien in een hechte groep waarin elk zijn taken met plezier uitvoert.

  Alle ervaring kan helpen, uiteraard ervaring in het besturen van een vereniging evenals managements- en/of juridische ervaring zijn een pluspunt.

  EMAILBERICHTEN VIA ONZE WEBSITE !!!

  De ploegen zijn te bereiken via mail door te klikken op de naam van de ploeg op onze website, onderaan de pagina staat het veld om de mails door te sturen, hierop staat een beveiliging ivm de wet op de privacy.

  De mailadressen van de gebruikers worden niet getoond aan de ontvanger van het bericht, er verschijnt kavvv-ov-be, dus hierop is een no-reply.

  Gelieve in het bericht jullie mailadres te vermelden, zodat de ontvanger hiervan gebruik kan maken indien hij dit wenst.

  Alle mailadressen van onze aangesloten clubs zijn terug te vinden in de kalender.

  SYNTHETISCHE TERREINEN

 • Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
 • Bouwvrienden
 • Cecilia United
 • Cite
 • Depot
 • Dogs United
 • Dynamo Wijndaal
 • Eendracht Vilvoorde
 • In Onzen Tijd
 • Opelboys
 • Penarroya
 • Petit St Guidon
 • Peutie 94
 • Pichichi
 • Poreistampers
 • Pote Age Jette
 • Staffteam
 • Tervuren Rangers
 • Tref
 • Week Sport
 • Zuun United
 • Opgepast. Bobo, FCS Lembeek, ZSV Overijse en JB United kunnen zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen, gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.
 • AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

  Reeds jaren besteedt KAVVV & FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode,...

  Net als elke sportfederatie heeft KAVVV & FEDES vzw een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste aanspreekpunt waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

  De aanspreekpersonen (API's) binnen KAVVV & FEDES vzw zijnDavy Van Bogaert (recreatieve competities en clubs) en Joost De Meyer (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen organisaties). Davy en Joost zij de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. op basis van Interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen.

  Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen:

  Via mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur):

 • Afdeling Oost (Davy): secretariaatkavvv@skynet.be
 • Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes
 • Via telefoon:

 • Afdeling Oost (Davy); 03 239 99 05
 • Afdeling West (Joost); 050 35 13 05
 • Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag...kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraaatikerover.be. Jekan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
 • ONGEVALSAANGIFTEN

  De blanco ongevalsaangiften worden vanaf heden niet meer per post verzonden naar de clubs maar kunnen worden gedownload via onze website (rubriek verzekeringen).

  OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

  Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

  Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

  Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

  Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!

  Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer ingevuld worden.

  VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS

  Scheidsrechter - 30 euro

  Lijnrechter - 30 euro

  Bij afgelasting ter plaatse- 15 euro

  Gelegenheidsscheidsrechter - 15 euro

  Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding