Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Toespraak Albert Gryseels, voorzitter KAVVV&Fedes voetbal VB/OV op de Kampioenenviering van 17.5.2018 in zaal Den Horinck te Zellik.

Beste kampioenen, vice-kampioenen en laureaten van de fair-playprijs,

Beste genodigden,

Beste voetbalvrienden,

Het doet me plezier om jullie zo talrijk te mogen begroeten op onze 59 ste kampioenenviering.

Het seizoen 2017-2018 wordt hier vanavond afgesloten met de traditionele viering en dit reeds voor de 59ste keer.

We begroeten hier vanavond als bijzondere gasten Rik De Baardemaecker, schepen van Sport en zijn collega schepen Jan De Backer van de gemeente Asse, onze gastgemeente die we zeer dankbaar zijn voor hun zeer goede medewerking aan onze organisaties en dit op alle vlakken o.m. zoals infrastructuur en veiligheid. Dank u voor uw aanwezigheid.

Niettegenstaande het sportlandschap fundamenteel werd veranderd door het nieuwe decreet en onze federatie, om te voldoen aan het nieuwe decreet, een fusie is aangegaan met Fedes, toch kunnen we stellen dat het liefhebbersvoetbal nog steeds floreert in onze verschillende regio’s. Misschien zijn wij wel de enigen want ik hoor verontrustende geluiden bij bevriende federaties die eveneens liefhebbersvoetbal aanbieden maar in een nooit geziene crisis zijn terechtgekomen. We horen ook alarmerende berichten uit het provinciale voetbal bij de Vlaamse vleugel van de KBVB.

U hoort het, we moeten alles uit de kast halen om ons te handhaven en te zorgen dat de sportbeleving van meer dan 3000 voetballers , niet verder in het gedrang komt. Maar vandaag zijn we hier om jullie, laureaten, te vieren.

Uiteraard zijn hier vanavond, in principe, de beste clubs uit onze competitie aanwezig. En met beste clubs bedoel ik niet alleen op voetballistiek vlak maar ook op gebied van fair-play, op bestuurlijk en op financieel vlak. Ik stel ieder jaar weer vast dat de best bestuurde en hardst werkende clubs met de prijzen gaan lopen.

Ik wil deze kampioenenviering graag beginnen met een woordje van dank aan mijn collega’s van het Bestuur.

Tijdens het voorbije seizoen bezocht ik elk weekend 1 tot 3 wedstrijden, soms maar 1 speelhelft maar toch. In totaal zag ik ongeveer een 40-tal ploegen aan het werk en op alle wedstrijden hoorde ik 1 constante: enorm veel appreciatie voor de organisatie van het kampioenschap. Er wordt bij alle clubs enkel met lovende woorden en met veel respect gesproken over onze secretaris Gaston Van Oycke en zijn Daisy. Iedereen beseft maar al te goed wat Gaston en Daisy betekenen voor ons Verbond. Chapeau. En ik kan die woorden van erkentelijkheid allen maar bijtreden omdat ik intern nog beter dan wie ook besef wat zij voor ons betekenen.

De organisatie van de competitie en ik spreek dan over 1358 wedstrijden, de aanduidingen van evenveel scheidsrechters, het registreren en verwerken van de uitslagen, van de gele en rode kaarten, de wedstrijdverslagen, het minutieus a-jour houden van de website, het voorzitterschap met alles daaraan verbonden van het Onderzoekscomité. Het is hun werk. En ze doen dat schitterend want weten jullie dat van deze 1358 wedstrijden er slechts 5 zonder referee werden gespeeld, een absoluut record, waarvan 3 dan nog niet eens hun schuld was.

1 scheidsrechter had zich van veld vergist en 1 scheidsrechter daagde niet op nadat hij nochtans bevestigd had.

Ik bedank mede in deze hulde aan Gaston zijn collega’s van het Onderzoekscomité Patrick Vander Elst, Jean Timmermans, Kris De Schuyffeleer en Raymond Wuestenberghs. Zij kwamen een 15-tal bijeen om recht te spreken en kwamen tot, en ik schat, ongeveer een 150-tal uitspraken waarvan er slechts 1, en ik herhaal 1, gecontesteerd werd in beroep. Een sterke prestatie.

Uiteraard wens ik hier ook ons scheidsrechtersgilde te bedanken.

Deze ploeg van een 45-tal scheidsrechters leidde de meeste van onze wedstrijden in goede banen.

Bedankt.

Mag ik een daverend applaus voor Gaston en Daisy.

Onze ondervoorzitter Roger Bogemans is reeds 45 jaar in de weer voor ons Verbond en zal binnenkort weer de handen vol hebben met de aansluitingen, de attesten, de transfers en de afschrijvingen.

We zullen over zijn 45-jarige prestatie zeker terugkomen op de komende Algemene Vergadering.

Een bijzonder woord van dank aan onze penningmeester Rudi Meersman. Dit jaar was enorm ingewikkeld qua kalender en niemand beseft ten volle wat voor puzzelwerk er steeds voorafgaat om een correcte en voor iedereen aanvaardbare kalender op te stellen.

Je moet daarbij rekening houden met 1000 en 1 elementen en daarbij rechtlijnig en voor iedereen rechtvaardig blijven.

Toch wil ik ook graag al onze clubs bedanken voor hun positieve medewerking, hun goodwill en hun gezond verstand om, samen met Rudi, oplossingen te vinden. En de kalender werd voorts zonder al te grote problemen afgewerkt. Rudi, bedankt voor al het zweet dat je er bij gelaten hebt.

Bestuurslid Jean Timmermans, ook een gewaardeerd lid van het Onderzoekscomité, heeft zich op korte termijn volledig geintegreerd in het Bestuur met een sterke ondersteuning bij het werk van Gaston en als verslaggever van ons directiecomité.

Bestuurslid Philemon De Hauwere maakt sinds lang deel uit van ons Comité, is bekend bij de clubs als controleur en zorgt er mede voor dat ons magazine GOAL tijdig toekomt bij onze abonnées.

Ik verwelkom hier ook graag onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck met zijn echtgenote Bertha. Hij wordt straks mee het podium opgeroepen om de bekers van de fair-play die zijn naam dragen. We willen daarmee ons respect en onze dankbaarheid betuigen voor zijn jarenlange inzet voor het liefhebbersvoetbal en ons Verbond.

Ik bedank nu reeds onze goede vriend Jan De Troch voor zijn aandeel in het succes van ons Verbond en voor de presentatie van de viering vanavond. Bedankt Jan maar voor ik u de micro terug geef wil ik nog even terugkomen op het afgelopen seizoen.

Het seizoen 2017-2018 is vrij rustig verlopen zonder al te veel incidenten en ik mag stellen dat onze rechtlijnige, strenge doch rechtvaardige aanpak resultaat heeft opgeleverd.

Allereerst wil ik mijn appreciatie uitspreken aan onze bijzondere gasten van vanavond: Patrick Biebaut, ere-voorzitter, Johan De Greve, voorzitter, Alain Mertens en Luc Lonnoy, bestuursleden van de Zaalvoetbal Liga Asse-Zellik, kortom de ZLAZ.

Zij en hun scheidsrechters zorgden voor een mooie competitie zaalvoetbal in de sporthal van Asse. Hierin werden 72 wedstrijden gespeeld waarin 963 doelpunten werden gescoord of een gemiddelde van 13,4 doelpunten per wedstrijd.

Een spectaculaire competitie die winnend werd afgesloten door La Familia voor ZVK Lloret Boys. De fair-play werd gewonnen door Niveau Nihil.

Vele van deze zaalvoetballers zijn ook actief in onze veldcompetitie.

Graag nodig ik nu reeds iedereen uit op de bekerfinale van volgende week vrijdag 25 mei om 21h in de sporthal te Asse.

Het wordt spannend en deze finale zal gaan tussen de winnaars van de volgende duels: Architects-Niveau Nihil en VZK Lloret Boys-La Familia die morgen 18 mei worden gespeeld om 201h.

In de voetbalcompetitie werden dit seizoen niet minder dan 1358 wedstrijden gespeeld waarvan 5 zonder scheidsrechter.

In deze 1358 wedstrijden werden 5181 doelpunten gescoord. Dat betekent een gemiddelde van 4,6 doelpunten per wedstrijd. Dit is vrij veel en ligt hoger dan de laatste 3 seizoenen. Vorig seizoen was het gemiddelde 4,3 en bedroeg 3 en 4 in de seizoenen daarvoor.

U ziet dat de spektakelwaarde in het liefhebbersvoetbal hoger ligt dan in het professionele voetbal.

De vlotst scorende ploeg in ons Verbond zijn de Simca Boys met 118 doelpunten. Na hen komen de kampioen in 1ste afdeling Petit Saint Guidon en de kampioen in 3deC Duvelshoek met elk 104 goals en achter hen de kampioen in 3A Red Star Juniors met 99 en Tijl uit 3C met 96 doelpunten.

De beste verdediging, en dat zijn ze veruit, is ’t Vraagteken uit Dilbeek met slechts 13 tegendoelpunten, na hen komt de kampioen in 2deA Pennaroya met 19 en terug de Red Star Juniors met 24 tegendoelpunten.

Wat betreft het aantal gele kaarten: er werden in het seizoen 2017-18 2060 gele kaarten getrokken, wat een gemiddelde betekent van 1,5 per wedstrijd. Wat beduidend minder is dan verleden seizoen toen het gemiddelde op 1,7 lag, ongeveer hetzelfde in het jaar daarvoor maar stukken beter dan 4 jaar geleden met meer dan 2 gele kaarten per wedstrijd.

Een opmerkelijk cijfer wil ik jullie niet onthouden nl. er werden in het seizoen 2017-2018 niet minder dan 267 spelers geschorst voor 3 gele kaarten, 21 spelers werden geschorst met 6 gele kaarten, 5 spelers met 7 gele kaarten, 1 speler met 8 gele kaarten en 1 speler werd zelfs geschorst met 10 gele kaarten.

Dit is toch bijzonder veel en ik vraag iedereen om daar eens goed over na te denken. Dit gaat toch om in totaal 297 schorsingsdagen enkel voor gele kaarten.

De inschrijvingen voor het volgende seizoen lopen nu volop binnen.

k herinner er de secretarissen aan dat de inschrijvingsformulieren moeten binnen zijn voor 31 mei 2018.

Ik nodig jullie nu reeds uit op de Algemene Vergadering op 10 augustus in deze zaal.

Graag geef ik het woord terug aan Jan De Troch voor het verdere verloop van deze viering.

Ik dank u.