Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Algemene berichten - dinsdag 10 november 2020

10/10/2020: Nissan Essenbeek, overlijden Sander Steukers

Met enorm verdriet delen wij u het plotse overlijden mee van bestuurslid Sander Steukers. Hij was de stille motor achter Nissan Essenbeek de afgelopen 15 jaar en werd niet voor niets onze GM genoemd. Het is een groot verlies voor onze vereniging. Onze gedachten gaan dan ook naar zijn echtgenote, kinderen en familie.

03/11/2020: Mededeling van de algemeen secretaris Gaston Van Oycke

Diep ontroerd door de vele honderden steunbetuigingen en blijken van sympathie die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn echtgenote, Daisy Bogo, hou ik er aan jullie uit het diepst van mijn hart te bedanken. Door de massale toevloed van mails, kaartjes, brieven en telefoons is het mij in deze droeve tijden onmogelijk om elke boodschap persoonlijk te beantwoorden, daarom een boodschap langs deze weg.

De lieve woorden van steun en troost bewijzen dat Daisy, niet alleen voor mij, maar voor zovele anderen bij ons Verbond zo veel betekende. Al onze clubs, hun bestuurders, hun spelers, kortom iedereen in ons Verbond, konden ten allen tijde op Daisy rekenen voor alles wat hun sport aanging, van specifieke informatie, tot het doorgeven van de stand van zaken in een bepaald dossier, tot het bijhouden van digitale data, het bieden van hulp en dat altijd met de glimlach, een vriendelijk woord en een groot hart.

Zo zal zij altijd in onze herinnering blijven voortleven. Ik ben jullie enorm dankbaar voor deze gemeende blijken van sympathie.

Uw algemeen secretaris, Gaston Van Oycke

25/10/2020: Overlijden Daisy Bogo

Met immense droefheid melden wij U het overlijden, op 23 oktober 2020, van Mevrouw Daisy Bogo, echtgenote van onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke.

Daisy was zeer actief in ons Bestuur en was, sinds jaren, verantwoordelijk voor onze website en voor de goede werking en opvolging van ons IT-systeem.

Zij was mede één van de drijvende krachten achter het nieuwe digitaal beheerssysteem dat vanaf dit seizoen van toepassing was.

Haar levenslust, haar werkkracht, haar intelligentie, haar inzet, haar liefde ….. we zullen haar verschrikkelijk hard missen.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV

Uw rouw betuigen kan op www.rouwcentrumcollier.be