Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
REGLEMENT 2021-2022 - vrijdag 12 november 2021

REGLEMENTEN AFDELING  K.A.V.V.V. Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen (seizoen 2021-2022)

Klik hier voor het reglement seizoen 21-22 (v210815).

Aanpassing van het reglement wegens corona voor het seizoen 2021 - 2022

Deze algemene regels voor het seizoen 2021-2022 worden goedgekeurd door het Bestuur van KAVVV-VB&OV. Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen van KAVVV-VB&OV voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen onderstaande basisregels gevolgd worden:

1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur KAVVV-VB&OV, rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen, wordt de volgorde van de speeldagen bepaald in functie van de beschikbaarheid van de terreinen.

3. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschapswedstrijden is bepaald op 14 mei 2022.

4. Een sportieve eindstand van het kampioenschap wordt opgemaakt indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minstens 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.

5. De kampioenschappen worden geannuleerd indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minder dan 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.

6. Officieel kan men nieuwe leden, spelers of bestuursleden, aansluiten tot 31 januari.

7. Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van KAVVV-VB&OV worden beslecht.

 

Addendum bij het Reglement seizoen 21-22 (v210815)

Volgende artikels werden toegevoegd of aangepast en vervangen de artikels van het bestaande reglement seizoen 21-22 (v210815). Deze artikels gaan in voege bij publicatie. Bij aanpassing van een bestaand artikel wordt de verandering in het vet gedrukt.

Uitbreiding van artikel 149 met D (publicatie 2020-11-10)

Er kan uitstel verleend worden bij de vaststelling van het Corona-virus in een ploeg onder de volgende voorwaarden:

  • Bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
  • Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
  • Tot 24u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken.
  • Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…)
  • Geen documenten is gelijk aan forfait. Een boete van 75 euro zal toegepast worden.
  • Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld.
  • De clubs brengen het afdelingsbestuur minstens één week op voorhand in kennis indien de uitgestelde wedstrijd midweek gespeeld wordt.
  • Indien geen akkoord tussen de ploegen zal de wedstrijd dienen gespeeld te worden op een datum bepaald door het afdelingsbestuur.
  • Indien een club niet kan aantreden op deze vastgestelde datum zal een forfait (met boete) van ambtswege worden toegepast.

Aanpassing van artikel 96/B (publicatie 2021-11-01)

Het Onderzoekscomité is bij machte om, in verband met uitsluitingen voor sommige vergrijpen, een onmiddellijke uitspraak te doen. Betrokken club en speler(s) dienen NIET te verschijnen voor het Onderzoekscomité en de clubsecretaris zal hiervan schriftelijk verwittigd worden. Een retributie van € 15 zal niettemin steeds aangerekend worden. Tegen een onmiddellijke uitspraak kan men in beroep gaan zoals voorzien in artikel 110.

Aanpassing artikel 155 - FORFAITS (publicatie 10/11/2021)

De competitie 2021-2022 is principieel 10 speeldagen ver (voor sommigen 7,8 of 9). Deze grote verschillen zijn het gevolg van diverse factoren. Nooit voordien noteerden we zo veel forfaits, meer dan 25 forfaits tot nu toe. Plaatselijke lockdowns, coronabesmettingen, uitgestelde feesten (communie, familiefeesten enz.) … allerlei redenen die tot deze situatie hebben geleid. De coronacijfers blijven donkerrood kleuren en we vrezen dat de gevolgen nog een tijdje zullen duidelijk zijn.

In vele gevallen zijn er niet alleen de coronabesmettingen zelf maar zijn er ook spelers die in quarantaine gaan of zich afwezig houden om het risico op besmetting niet te vergroten en alzo problematisch worden om een competitief elftal op te stellen. We beschikken niet altijd over de correcte informatie omwille van de privacy regels. Het Verbondsbestuur heeft zich over deze netelige problematiek gebogen.

In het achterhoofd speelt natuurlijk het Art.155 van ons reglement dat bepaalt dat een club die ZELF drie maal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden, uit competitie wordt genomen. We vrezen dat, als de huidige trend zich doorzet, enkele clubs in de problemen zullen komen.

Het Verbondsbestuur heeft dan ook besloten om, niet tegenstaande het artikel 155 behouden blijft, elk geval waarin een club drie maal forfait geeft grondig te onderzoeken. Indien blijkt dat deze forfaits te wijten zijn aan uitzonderlijke omstandigheden zoals Corona-gerelateerde maatregelen van welke aard ook het Verbondsbestuur een uitzondering op de regel KAN toestaan. Deze uitzondering zal genomen worden na uitvoerig onderzoek van de reële situatie en na raadpleging van alle actoren.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV in zitting van de Bestuursvergadering van 10.11.2021 te Zellik.