Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
REGLEMENT 2022-2023 - dinsdag 04 oktober 2022

REGLEMENTEN AFDELING  K.A.V.V.V. Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen (seizoen 2022-2023)

Klik hier voor het reglement seizoen 22-23 (v220805).

Aanpassing artikel 21/F van het reglement (2-10-2022)

Een lid (speler/bestuurslid) van een club is aangesloten en speelgerechtigd vanaf de datum die vermeld is in de bevestigingsmail van aansluiting aan de secretaris, en vanaf men het lid kan digitaal selecteren bij het opmaken van het wedstrijdblad op onze website. In alle andere gevallen is hij NIET aangesloten. Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan een wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd worden als een niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet aangesloten bestuurslid die met een officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 75). Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: De schorsing van de betrokken speler wordt niet toegepast.

Aanpassing van het reglement wegens corona voor het seizoen 2022 - 2023

Deze algemene regels voor het seizoen 2022-2023 worden goedgekeurd door het Bestuur van KAVVV-VB&OV. Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen van KAVVV-VB&OV voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen onderstaande basisregels gevolgd worden:

1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur KAVVV-VB&OV, rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen, wordt de volgorde van de speeldagen bepaald in functie van de beschikbaarheid van de terreinen.

3. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschapswedstrijden is bepaald op 13 mei 2023.

4. Een sportieve eindstand van het kampioenschap wordt opgemaakt indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minstens 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.

5. De kampioenschappen worden geannuleerd indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minder dan 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.

6. Officieel kan men nieuwe leden, spelers of bestuursleden, aansluiten tot 31 januari.

7. Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van KAVVV-VB&OV worden beslecht.

 

Addendum bij het Reglement seizoen 22-23 (v220805)

Volgende artikels werden toegevoegd of aangepast en vervangen de artikels van het bestaande reglement seizoen 22-23 (v220805). Deze artikels gaan in voege bij publicatie. Bij aanpassing van een bestaand artikel wordt de verandering in het vet gedrukt.

Uitbreiding van artikel 149 met D (publicatie 2022-08-04)

Er kan uitstel verleend worden bij de vaststelling van het Corona-virus in een ploeg onder de volgende voorwaarden:

  • Bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
  • Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
  • Tot 24u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken.
  • Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…)
  • Geen documenten is gelijk aan forfait. Een boete van 50 of 75 euro zal toegepast worden.
  • Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld.
  • De clubs brengen het afdelingsbestuur minstens één week op voorhand in kennis indien de uitgestelde wedstrijd midweek gespeeld wordt.
  • Indien geen akkoord tussen de ploegen zal de wedstrijd dienen gespeeld te worden op een datum bepaald door het afdelingsbestuur.
  • Indien een club niet kan aantreden op deze vastgestelde datum zal een forfait (met boete) van ambtswege worden toegepast.

Aanpassing artikel 155 - FORFAITS (publicatie 2022-08-05)

Wegens het Corona-virus en op basis van het Art.155 van ons reglement dat bepaalt dat een club, die ZELF drie maal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden uit de competitie wordt genomen, vrezen we dat clubs in de problemen kunnen komen.

Het Verbondsbestuur heeft dan ook besloten om, niet tegenstaande het artikel 155 behouden blijft, elk geval waarin een club drie maal forfait geeft grondig te onderzoeken. Indien blijkt dat deze forfaits te wijten zijn aan uitzonderlijke omstandigheden zoals Corona-gerelateerde maatregelen van welke aard ook het Verbondsbestuur een uitzondering op de regel KAN toestaan. Deze uitzondering zal genomen worden na uitvoerig onderzoek van de reële situatie en na raadpleging van alle actoren.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV in zitting van de Bestuursvergadering van 04.08.2022 te Zellik.