Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
OfficiĆ«le berichten - vrijdag 31 maart 2023

29/03/2023: Algemeen forfait van Jungle Boys

De voetbalclub Jungle Boys, van 2de afdeling B, geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen 2022-2023.

Volgens artikel 156 van onze reglementen worden alle wedstrijden omgezet in forfaitcijfers.

22/03/2023: Kampioenenviering op 12/5/2023

Vermits de zaal Den Hoorinck te Zellik waar we traditioneel de kampioenenviering organiseren de ganse maand mei niet beschikbaar is hebben we geopteerd om als experiment de kampioenenviering te organiseren in de provincie Oost-Vlaanderen.
Onze jaarlijkse kampioenenviering zal doorgaan op 12 mei 2023 om 20h in zaal Trefpunt Winnik in Denderwindeke, Bokkendries,9 te 9400 Ninove.

06/03/2023: Drie maal forfait van Jungle Boys

Wegens uitzonderlijke omstandigheden en op basis van de aanpassing van artikel 155 (publicatie 2022-08-05)  heeft het bestuur van KAVVV Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen beslist dat Jungle Boys de competitie mag verder zetten. Bij een volgende forfait wordt Jungle Boys uit de competitie genomen.

09/02/2023: Drie maal forfait van Siccard Boys

Wegens uitzonderlijke omstandigheden en op basis van de aanpassing van artikel 155 (publicatie 2022-08-05)  heeft het bestuur van KAVVV Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen beslist dat Siccard Boys de competitie mag verder zetten. Bij een volgende forfait wordt Siccard Boys uit de competitie genomen.

27/01/2023: Energiesubsidies voor sportclubs

De energiecrisis raakt onze clubs volop in hun werking door de stijgende energie-uitgaven.

Er zijn subsidies mogelijk: Klik op deze link voor meer informatie.

23/01/2023: Algemeen forfait van VK De Zwaanzers

De voetbalclub VK De Zwaanzers, van derde afdeling D, geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen 2022-2023.

Volgens artikel 156 van onze reglementen worden alle wedstrijden omgezet in forfaitcijfers.

14/01/2023: Algemene aflasting op 14/01/2023

Door de vele regen deze week, en door de voorspelde regen en wind op zaterdag 14/01/2023, en om onze terreinen bespeelbaar te houden tot op het einde van dit seizoen werd er besloten om over te gaan tot een algemene afgelasting op 14/01/2023.

17/11/2022: Algemeen forfait van Sporting Corner

De voetbalclub Sporting Corner geeft algemeen forfait voor het seizoen 2022-2023.

Volgens artikel 156 van onze reglementen worden alle wedstrijden omgezet in forfaitcijfers.

02/10/2022: Aanpassing algemene reglementen.

Artikel 21/F van onze algemene reglementen werd aangepast.

14/09/2022: woordje scheidsrechters

Beste spelers, clubleden en collega’s scheidsrechters.

Ik ben nu  meer dan 10 jaar scheidsrechter in onze vriendenkring. Meestal gaat het er gemoedelijk aan toe. En zoals mijn mede-scheidsrechters weten, is onze hobby niet altijd de makkelijkste maar we doen dit met hart en ziel.

En er kan al eens gevloekt worden of lichte frustratie zijn voor een fout of “onterechte penalty of rode kaart”, maar wat we nooit kunnen aanvaarden is dat we uitgemaakt worden voor het vuil van de straat of nog erger dat we bedreigd worden, dat we moeten opletten om geen slaag te krijgen, dat we ons moeten opsluiten in onze kleedkamer, en hopen dat het bij roepen blijft.

Dit weekend is dit meermaals op onze voetbalvelden gebeurd: scheidsrechters die uitgemaakt en bedreigd worden, dit hoort niet in onze maatschappij en ook niet op onze voetbalvelden. Ook vraag ik om altijd respect te tonen voor de tegenstander. Ook zij komen om hun wedstrijd te spelen en niet om een potje te vechten of racistische opmerkingen te krijgen. Daarom vraag ik aan alle clubleden om op te treden bij dit gedrag.

En laten we na de wedstrijd, als alles bekoeld is, dit bespreken tussen pot en pint om de wedstrijd te analyseren als volwassen en respectvolle  mensen. Voetbal is emotie maar geen vechtsport! En voetbal is voor iedereen, Vlaamse ploegen, Brusselse ploegen, blank of anders gekleurde het maakt allemaal niet uit. Wees gewoon verdraagzaam, er is al genoeg ellende in deze wereld. Voetbal is een feest. Schol.

In naam van alle scheidsrechters.

12/08/2022: Algemene vergadering

Zoals bepaald in onze algemene reglementen houden we elk jaar in het begin van het nieuwe seizoen een algemene vergadering. Deze zal plaats vinden op woensdag 17 augustus om 20:00 uur. Zoals vorig jaar zal de vergadering terug digitaal verlopen. Dit bespaart ons tijd en verplaatsingskosten. Om technische redenen gebeuren de vergaderingen vanaf heden via MS Teams in plaats van Zoom. De bestuursleden van de clubs kregen via een mail een uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering.

Update 31/07/2022: kalender 2022-23

De kalender voor het seizoen 2022-23 staat online. Alle nodige informatie voor 3de afdeling C is nog niet beschikbaar. In deze afdeling kunnen er nog veranderingen aangebracht worden. We danken Rudi Meersman om deze ingewikkelde puzzel in elkaar te steken. Men kan de kalender raadplegen via "seizoen 2022-2023". Of via deze link KAVVV VB&OV (kavvv-vb-ov.be)

Gelieve de kalender van uw club na te kijken. Indien er fouten in staan gelieve dit te melden via mail aan rudi.meersman55@gmail.com

Update 28/04/2022: fairplay-bekers af te halen op de kampioenenviering van 13 mei 2022!

Afdeling 1: DYNAMO WIJNDAAL

Afdeling 2A: CITE

Afdeling 2B: STROPPEN

Afdeling 3A: Kv SKO VOLLEZELE A

Afdeling 3B: PATRON

Afdeling 3C: ZSV OVERIJSE

Afdeling 3D: TANGE A

Update 06/04/2022: De competitie stopt uiterlijk op 23 april 2022!

De laatste wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 23 april 2022.

Worden er alsnog wedstrijden aangevraagd om uit te stellen (minimum 2 dagen voor aanvang wedstrijd aanvragen), is het aan de ploeg die het vraagt een oplossing te zoeken met de tegenstander, zoniet volgt forfait.

Update 24/03/2022: Aansluiten van nieuwe spelers...NIEUW!

Volgens artikel 24 van onze reglementen kunnen nieuwe spelers en bestuursleden aangesloten worden tot 1 februari.

Om de clubs de mogelijkheid te geven om nieuwe spelers te testen of te laten trainen kan men dit jaar na 1 februari spelers aansluiten.

Deze spelers zijn maar pas speelgerechtigd vanaf 1/7/2022 voor competitiewedstrijden. Maar ze zijn wel verzekerd.

De clubs betalen hiervoor een gastbijdrage (niet de volledige bijdrage)

Vanaf volgend seizoen betalen ze dan de volledige bijdrage.

Men sluit een nieuwe speler aan via  "Speler toevoegen" in uw club account.

Update 10/02/2022: Laatste verwittiging aan FC Pote Agé

Gezien de ernst van de feiten die zich afspeelden op 5/02/22 op het terrein van Sparta den Bos, krijgt FC Pote Agé een laatste verwittiging en zal het afdelingsbestuur indien er nog gelijkaardige feiten zich voordoen in de periode tot 1/01/2025, de desbetreffende club of ploeg volgens artikel 89 van onze reglementen ontslaan.

Update 04/02/2022: Aansluiten van nieuwe spelers

Vanaf 1 februari kan men geen nieuwe spelers meer aansluiten.

Het aansluiten van nieuwe spelers wordt terug mogelijk vanaf 1 mei.

Update 03/02/2022: Algemeen forfait van VC Bleuken-Langevelde A

De ploeg VC Bleuken-Langevelde A, van 2 afdeling A, geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen 2021-2022. Alle reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden omgezet in forfait cijfers. De ploeg komt automatisch op de laatste plaats in de rangschikking te staan.

Update 28/01/2022: Algemeen forfait van K.SP. Tange C en Siamu-Brussels

De ploeg K. SP. Tange C, van derde afdeling C, geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen 2021-2022. Alle reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden omgezet in forfait cijfers. De ploeg komt automatisch op de laatste plaats in de rangschikking te staan.

De ploeg Siamu-Brussels, van derde afdeling D, geeft algemeen forfait voor de rest van het seizoen 2021-2022. Alle reeds gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden omgezet in forfait cijfers. De ploeg komt automatisch op de laatste plaats in de rangschikking te staan.

Update 10/11/2021: Aanpassing artikel 155 - FORFAITS

De competitie 2021-2022 is principieel 10 speeldagen ver (voor sommigen 7,8 of 9). Deze grote verschillen zijn het gevolg van diverse factoren. Nooit voordien noteerden we zo veel forfaits, meer dan 25 forfaits tot nu toe. Plaatselijke lockdowns, coronabesmettingen, uitgestelde feesten (communie, familiefeesten enz.) … allerlei redenen die tot deze situatie hebben geleid.

De coronacijfers blijven donkerrood kleuren en we vrezen dat de gevolgen nog een tijdje zullen duidelijk zijn. In vele gevallen zijn er niet alleen de coronabesmettingen zelf maar zijn er ook spelers die in quarantaine gaan of zich afwezig houden om het risico op besmetting niet te vergroten en alzo problematisch worden om een competitief elftal op te stellen. We beschikken niet altijd over de correcte informatie omwille van de privacy regels. Het Verbondsbestuur heeft zich over deze netelige problematiek gebogen.

In het achterhoofd speelt natuurlijk het Art.155 van ons reglement dat bepaalt dat een club die ZELF drie maal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden, uit competitie wordt genomen. We vrezen dat, als de huidige trend zich doorzet, enkele clubs in de problemen zullen komen.

Het Verbondsbestuur heeft dan ook besloten om, niet tegenstaande het artikel 155 behouden blijft, elk geval waarin een club drie maal forfait geeft grondig te onderzoeken.  Indien blijkt dat deze forfaits te wijten zijn aan uitzonderlijke omstandigheden zoals Corona-gerelateerde maatregelen van welke aard ook het Verbondsbestuur een uitzondering op de regel KAN toestaan. Deze uitzondering zal genomen worden na uitvoerig onderzoek van de reële situatie en na raadpleging van alle actoren.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV in zitting van de Bestuursvergadering van 10.11.2021 te Zellik.

Update 01/11/2021: Aanpassing artikel 96/B

De retributie voor het behandelen van een zaak in het onderzoekscomité wordt opgetrokken van 5 € naar 15 €.

Update 15/08/2021: Kalender 2021-2022

De kalender met de wedstrijden van het seizoen 2021-2022 staat online.

Eventuele opmerkingen en/of vragen kunnen enkel per mail naar rudi.meersman55@gmail.com.

Update 05/08/2021: Kalender 2021-2022

De kalender met de wedstrijden van het seizoen 2021-2022 zal niet klaar zijn op maandag 09/08/21.

Dit omwille van:

* De onzekerheid van sommige clubs over de beschikbaarheid van hun voetbalterrein.

* Het uitblijven van de kalender van de jeugd van Voetbal Vlaanderen KBVB.

Daarom wordt ook de Algemene Vergadering van dinsdag 10/08/21 verplaatst naar woensdag 25/08/21. Er volgt nog een nieuwe uitnodiging voor deze vergadering.

Onze excuses voor dit ongemak.

Update 05/08/2021: Algemene vergadering 2021-2022

De algemene vergadering voor de clubsecretarissen gaat door via ZOOM op 25 augustus om 20 u.

Update 30/07/2021: Vergadering scheidsrechters 2021-2022

Een vergadering voor de scheidsrechters gaat door in Den Horinck op 24 augustus om 19 u.

Update 30/07/2021: Algemene vergadering 2021-2022

De algemene vergadering voor de clubsecretarissen gaat door via ZOOM op 10 augustus om 20 u.

Update 29/07/2021: Kalender 2021-2022

De kalender van de jeugdploegen van de Belgische Voetbalbond is nog niet beschikbaar. Deze hebben we nodig om onze kalender op te stellen. Waarschijnlijk zal onze kalender op 9 augustus gepubliceerd worden op onze website.

Update 21/03/2021: Aansluitingskosten nieuwe spelers

Niettegenstaande de Coronacijfers weer de slechte kant opgaan en er op korte termijn waarschijnlijk enkele versoepelingen zullen worden afgezwakt, blijft 1 mei 2021 toch een datum waarop we ons fixeren om, in voorbereiding op het nieuwe seizoen, zeer voorzichtig wat voetbalactiviteiten te kunnen organiseren.

Dat kan gaan van lichte trainingen om, na een stilstand van enkele maanden, de spieren toch wat specifieke beweging op te leggen in het vooruitzicht van later over te gaan tot wat meer pittige trainingen, misschien zelfs tot het (beperkt) organiseren van oefenwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden of zelfs tornooien.

Alle aangesloten spelers komen hiervoor in aanmerking.

Sinds het begin van dit seizoen werden vele nieuwe spelers via het nieuwe digitale beheerssysteem aangesloten.

U zult toen ongetwijfeld gezien hebben dat de eenmalige aansluitingskost werd vastgelegd op 6 euro per nieuwe aansluiting.

Deze aansluitingskost werd tot nu toe nog niet aangerekend, mede door de stopzetting van de competitie en omdat we, in deze moeilijke tijden onze clubs niet nog eens wilden belasten.
Evenwel, met het oog op een beperkte opstart van de activiteiten in mei zal de facturatie van de aansluitingskosten u binnenkort toegestuurd worden.
U zult dus in de komende dagen een gedetailleerde opgave ontvangen van de nieuwe aansluitingen en de daarbij horende kost, zodat al uw spelers, inclusief de nieuwe aangesloten spelers, volledig in orde zijn met de verplichtingen van onze federatie inzake inschrijving en verzekering.

Hou het intussen veilig en volg de richtlijnen inzake Corona.

Het Bestuur van de KAVVV&FEDES voetbal VB/OV

Update 08/02/2021: Officiële mededeling - stopzetting competitie

Gezien de huidige situatie inzake Coronamaatregelen en het ontbreken van enig perspectief voor 1 april 2021 heeft het Bestuur van KAVVV & FEDES voetbal VB/OV beslist om de competitie 2020-2021 stop te zetten.

De regering heeft beslist dat op het volgende Overlegcomité van 29 februari 2021 scenario’s worden bekeken voor de Horeca, de sport-, de cultuur- en de evenementensector. Indien dit betekent dat de sportvelden, de kleedkamers en de cafetaria’s terug mogen geopend worden vanaf 1 april 2021 dan zal de toelating verleend worden voor de organisatie van trainingen, oefenwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden.
In deze situatie heeft het Bestuur ook beslist dat er nieuwe aansluitingen mogen gebeuren met het oog op deelname aan trainingen, oefen – en vriendenwedstrijden.

Tevens heeft het Bestuur besloten om als tegemoetkoming in deze moeilijke periode de boetes kwijt te schelden die in het lopende seizoen werden uitgeschreven. Het betreft de boetes uitgeschreven in de periode van 5.9.2020 tot 10.10.2020 d.w.z. de eerste 6 speeldagen van het huidige seizoen. De opgelopen schorsingen blijven echter gehandhaafd.

Update 27/11/2020: Aanpassing reglement voor seizoen 2020 -2021 wegens corona

Er is veel kans dat niet alle geplande wedstrijden van het seizoen 2020 - 2021 zullen gespeeld worden voor 16 mei 2021. Daarom werden bijkomende regels bepaald. Deze zijn terug te vinden op onze website onder "Schorsingen", "Reglementen".

Update 10/11/2020: Aanpassing reglementen

Indien noodzakelijk worden de reglementen in de loop van het seizoen aangepast. Deze aanpassingen of toevoegingen worden vermeld onder "Addendum bij het Reglement 20-21 (v200721)". Tot op heden werden artikel: 21/F, 130, 144, 153 en 149 aangepast.

Update 15/10/2020: Verboden vriendschappelijke wedstrijden te organiseren

Aansluitend bij de beslissing van 13.10.2020 om de huidige competitie tijdelijk stil te leggen en in antwoord op enkele vragen om toelichting, bevestigen wij, mede omdat de kleedkamers niet mogen gebruikt worden , het verbod om tijdens deze periode vriendschappelijke wedstrijden te organiseren. Trainingen kunnen georganiseerd worden met inachtneming van alle veiligheidsregels.

Update 13/10/2020: Tijdelijk opschorting van de competitie vanaf 17/10/2020

Naar aanleiding van de verstrengde Corona-maatregelen, de beslissingen van de Vlaamse Minister van Sport, van gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Franse Gemeenschap om de kleedkamers van de sportcomplexen en dus ook van de voetbalvelden te sluiten, en mede door het oplopend aantal COVID 19-besmettingen bij onze clubs heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES-voetbal VB/OV beslist om de competitie tijdelijk stil te leggen vanaf 17 oktober 2020 en dit voor onbepaalde tijd.

Regelmatig zal de toestand onderzocht worden om eventuele versoepelingen of verstrengingen toe te passen. Alle clubs worden tijdig op de hoogte gesteld via de website en een mail aan de clubsecretariaten. We hopen binnen afzienbare tijd de competitie terug te kunnen opstarten.
Hou het veilig.

Update 05/10/2020

Indien noodzakelijk worden de reglementen in de loop van het seizoen aangepast. Deze aanpassingen of toevoegingen worden dan vermeld onder "Addendum bij het Reglement 20-21 (v200721)". Tot op heden werden artikel 21/F en artikel 130 aangepast.

Update 01/10/2020

Om Corona-besmettingen te voorkomen beslist het KAVVV-OV-VB bestuur dat vanaf heden elke ploeg zelf zal instaan voor zijn drank tijdens de rustperiode. Dus ploegen die op verplaatsing spelen nemen hun eigen drank mee. De thuisploeg zorgt wel voor drank voor de scheidsrechter.

Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum indien men de kleedkamers niet mag gebruiken.

Een wedstrijd gaat door indien men de kleedkamers wel mag gebruiken maar niet de douches.

In de maand september werden de boetes, die te wijten waren aan de ingebruikname van ons nieuw digitaal systeem, geannuleerd. Vanaf oktober worden de boetes toegepast. Hier vindt men de meest voorkomende fouten.