Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Beroepscomite - vrijdag 23 december 2022

Verslag Beroepscomité d.d. 21 / 12 /2022

Beroep club Sila United tegen beslissing O.C. van 23.11.2022 betreffende de wedstrijd:

FC Le But – Sila United van 12.11.2022

De leden van het Beroepscomité:

  Nemen akte van de verslagen van de scheidsrechter van de wedstrijd.

  Nemen akte van de verklaring van de afgevaardigd van het Onderzoekscomité.

 Nemen vervolgens akte van de verklaringen van:

  • Ilona Hanssens, secretaris Sila United
  • Hanssens Tibby, speler Sila United
  • Wauters Brandon Georges, speler Sila United
  • Van Mol Ryan, speller Sila United

Beslissing Beroepscomité :

Het Beroepscomité beslist unaniem:

  • Speler Wauters Brandon Georges blijft 12 wedstrijden geschorst vanaf 26/11/2022 - artikel 135/C
  • Speler Van Mol blijft 12 wedstrijden geschorst vanaf 26/11/2022 - artikel 135/C
  • Speler Hanssens Tibby wordt 3 wedstrijden geschorst vanaf 26/11/2022 - artikel 135/A

 

Verslag Beroepscomité 23/03/2022

Beroep Club FC Pote Agé Jette asbl tegen de uitspraak van het Onderzoekscomité van 9/02/2022

Wedstrijd Sparta den Bos A - FC Pote Agé A van 5/02/2022

Nemen akte van de verklaringen achtereenvolgens van:

Afgevaardigde Onderzoekscomité

Scheidsrechter Stefaan Claes

Van Cauwenberge Stefan (secretaris Sparta den Bos)

De Saeger Nico (bestuurslid Sparta den Bos)

Gemenick Philippe (voorzitter Pote Agé)

Byl Roger (Secretaris Pote Agé)

Bettiovi Ali (speler Pote Agé)

Bettioui Mehdi (speler Pote Agé)

Dijkewete Loic (speler Pote Agé)

Afwezig: Hamdaoui Abdelouahab (speler Pote Agé)

Beslissing Beroepscomité

Het beroepscomité beslist unaniem de uitspraak van het Onderzoekscomité te bevestigen.

De schorsingen blijven behouden.

 

Verslag Beroepscomité d.d. 10/11/2021

Beroep club VK De Sjoeters tegen de uitspraak van het Onderzoekscomité d.d. 20/10/2021

Betreffende de schorsing van speler LISSENS JARNE

Wedstrijd d.d. 09/10/2021    K.SP. TANGE C – VK DE SJOETERS YB

Nemen akte van de verklaringen achtereenvolgens van:

Afgevaardigde Onderzoekscomité

SILVA VALDEBENITO LUIS FERNANDO speler K.SP. Tange C

VAN DER BRUGGEN SERGE  scheidsrechter van de wedstrijd

KIEKENS MURIELLE  terreinafgevaardigde K.SP. Tange C

LISSENS JARNE speler VK De Sjoeters YB

Beslissing Beroepscomité

Het Beroepscomité beslist de uitspraak van het Onderzoekscomité te bevestigen. LISSENS JARNE  wordt geschorst voor 6 speeldagen vanaf 30/10/2021. Art. 99/A + Art. 99/C   Art. 135/C + 137/A

Een blaam voor:

VAN DEN BROECK Frank: coach club VK De Sjoeters YB wegens zijn houding tegenover de scheidsrechter in de neutrale zone en na de wedstrijd.

SILVA VALDEBENITO LUIS FERNANDO: speler K.SP. Tange C werd geschorst voor 1 wedstrijd op 16/10/2021: 2 gele kaarten tijdens de wedstrijd 9/10/2021

Bijkomende opmerking:

Artikel 82 C. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat hij een bijkomend verslag moet opstellen aangaande bepaalde feiten die zich hebben voorgedaan tijdens of na het affluiten van de wedstrijd, dient hij in het vak “ SCHEIDSRECHTERVERSLAG” aan te vinken of er al dan niet een verslag volgt voor hetzij de thuisploeg, hetzij voor de bezoekers. Dit moet gebeuren alvorens de beide clubafgevaardigden het blad komen aftekenen voor ontvangst. Het ontbreken van deze aanduiding doet echter niets af aan de geldigheid van het ter zake opgestelde verslag.