Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Corona Protocol - maandag 12 oktober 2020

Update 01/10/2020

Om Corona-besmettingen te voorkomen beslist het KAVVV-OV-VB bestuur dat vanaf heden elke ploeg zelf zal instaan voor zijn drank tijdens de rustperiode. Dus ploegen die op verplaatsing spelen nemen hun eigen drank mee. De thuisploeg zorgt wel voor drank voor de scheidsrechter.

Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum indien men de kleedkamers niet mag gebruiken. (neem contact met Rudi Meersman)

Een wedstrijd gaat door indien men de kleedkamers wel mag gebruiken maar niet de douches. (verwittig de bezoekers)

Update 13/08/2020

OFFICIELE MEDEDELING AAN ONZE CLUBS inzake OEFENWEDSTRIJDEN, VRIENDENWEDSTRIJDEN EN DE START VAN DE COMPETITIE 2020-2021

Gezien de mededeling van Vlaams minister van de Sport Ben Weyts (cfr. persmededeling van 13.8.2020) en van Voetbal Vlaanderen en in samenspraak met onze collega’s van KAVVV&FEDES voetbal Antwerpen ivm de competitiestart en de mogelijkheid om oefenwedstrijden te organiseren heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV beslist om vriendschappelijke wedstrijden terug toe te laten vanaf 14 augustus 2020.
Hierdoor kan de competitievoorbereiding dus terug hernomen worden.

We houden ons ook aan het advies van de Vlaamse sportsector om met zeer beperkt en, indien mogelijk, zonder publiek te spelen. Officieel mogen er in openlucht tot maximaal 200 personen aanwezig zijn maar we raden de clubs ten zeerste aan om de aantallen zo beperkt mogelijk te houden.

De competitie 2020-2021 zal, BIJ BEHOUD VAN DE HUIDIGE SITUATIE, van start gaan op zaterdag 5 september 2020.

Alle veiligheids- en Coronamaatregelen blijven uiteraard gelden zoals ze zijn gepubliceerd op onze website.

We roepen onze clubs op om een zo veilig mogelijke organisatie op te zetten en geen enkel risico te nemen. Het dragen van het mondmasker behalve tijdens het sporten, de afstand bewaren en de handen regelmatig wassen blijft verplicht voor iedereen. En alle Coronarichtlijnen ivm cafetaria, kleedkamers e.d. blijven onverminderd van toepassing.

Indien een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de Covid 19 situatie op hun grondgebied, dan overrulen hun beslissingen onze beslissingen.

Informeer dus zeker bij de lokale autoriteit wat kan en mag.

Wij vragen tevens een bijzondere inspanning aan onze clubs om de nodige aandacht te besteden aan de veiligheid van onze scheidsrechters. Ontvang en begeleid hen in de meest veilige omstandigheden. Indien er niet kan ingestaan worden voor hun veiligheid kan de wedstrijd niet doorgaan.

Indien de huidige maatregelen, door omstandigheden, nog wijzigen zullen deze onmiddellijk bekend gemaakt worden op onze website.
We raden ook alle clubs aan om nog eens kennis te nemen van de gedetailleerde protocollen inzake veiligheid van sporters en eventuele toeschouwers, repetitief testen en kordaat optreden waar nodig. Deze protocollen kunnen geconsulteerd worden op www.sport.vlaanderen

Update 29/07/2020

Het is een verplichting (binnen de item “goed bestuur”) opgelegd door de subsidiërende overheid om deze richtlijnen ter beschikking te stellen van de clubs en bij uitbreiding van de scheidsrechters die er eveneens moeten op toezien. Hier kan men het Corona Protocol consulteren.