Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Corona Protocol - woensdag 29 december 2021

Update 29/12/2021

Naar aanleiding van het bericht van Voetbal Vlaanderen van dinsdag 28 december 2021, laten wij U weten dat onze competitie van KAVVV Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen gewoon verder gezet wordt.
Volgens de laatste Corona maatregelen van de regering mag er geen publiek aanwezig zijn.

De kantines mogen openblijven conform de horecaregels.
De competitie wordt hervat zoals gepland vanaf
08/01/2022 volgens de bestaande kalender.
Het is raadzaam om de eigenaar van jullie terrein hierover in te lichten zodat de site toegankelijk is, de lijnen getrokken, …

Update 03/11/2021

Ongetwijfeld heb je ondertussen de gisteren besliste federale verstrengingen opgevangen:

 De sinds vrijdag 29/10 geldende mondmaskerplicht wordt uitgebreid vanaf zaterdag 20/11 tot alvast 28/01/2022
 

 • Overal waar je geen anderhalve meter afstand kan houden
   
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen, enz. en waar voor culturele, feestelijke, sportieve en recreatieve activiteiten doorgaan: schouwburgen, concertzalen, cinema's, musea, pret- en themaparken, fitnesscentra, gebouwen voor erediensten en sportcentra.
   
 • Publieke gebouwen
   
 • Openbaar vervoer
   
 • Op school vanaf 10 jaar
   
 • Zorg: in zorginstellingen, zoals in ziekenhuizen en woonzorgcentra. 
   
 • Contactberoepen: bij de medische en niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten (klanten én personeel).
   
 • Horeca: steeds, tenzij wanneer je neerzit
   
 • Evenementen: zowel binnen als buiten. Bij meer dan 50 bezoekers binnen en meer dan 100 buiten, is er ook CST-plicht. Bezoekers = publiek, niet sporters/spelers en niet begeleiding.
   
 • Winkels en winkelcentra: in alle winkels moeten zowel klanten als personeel een mondmasker dragen. 

Waar CST dient voorgelegd, geldt ook mondmaskerplicht (“CST plus”). Dus ook in kantines van sportclubs.

 

Update 03/11/2021

Hierbij de laatste Corona richtlijnen inzake sport volgens Sport Vlaanderen.
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

 

Update 1 november 2021 – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28 oktober 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 1 november
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.


Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmaker (vanaf 29 oktober!)
Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
Trainers houden het mondmasker op (aanbeveling). Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen een mondmasker.
Tijdens het sporten zelf moet je geen mondmasker dragen

 

Publiek
Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

 

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties en kijk hiervoor op de website: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
Hierbij kan je werken zonder en met Covid Safe Ticket
 

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad. Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
 

De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie. De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm. Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook
info over de andere federale maatregelen.

Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten.

Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder.

Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.
In dit actieplan worden minstens volgende items opgenomen:

 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken.
 • Tussen elk gebruik van de kleedkamer door individuen of sportgroepen moet je een vrij tijdslot inlassen waarin je de kleedkamer niet gebruikt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden sporters het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
 • Neem het implementatieplan ventilatie door voor inspiratie voor extra maatregelen.

Alvast bedankt om een actieplan op te hangen in jullie kleedkamers.

Update 15/10/2021

Zoals u hebt vernomen, wordt het Covid Safe Ticket vanaf deze vrijdag 15 oktober ingevoerd in het Brussels Gewest.
We wachten al enkele weken om duidelijke informatie hierover, net als over het protocol. Tot op heden hebben we deze nog niet gekregen.
Om u toch op de hoogte te kunnen brengen van de maatregelen vóór hun toepassing, ook al is de termijn zeer kort, volgen hier de regels die voor de sportclubs van Anderlecht werden vastgelegd:

 • Outdoor infrastructuur

Het CST (Covid Safe Ticket) zal niet worden toegepast in onze buiteninfrastructuur.
Om te garanderen dat het aantal personen dat tegelijkertijd op het terrein aanwezig is, niet meer dan 200 bedraagt, zijn bezoekers en toeschouwers niet toegestaan op onze sportterreinen.
Op aanvraag bij de gemeente kan een afwijking worden toegestaan. De vragende club moet er dan op toezien dat het aantal personen dat op het terrein aanwezig is, niet overschreden wordt.

 • Indoor infrastructuur

Het CST zal verplicht zijn voor alle sporters die in onze sportinfrastructuur aanwezig zijn. Om risico's en controles te beperken, is de toegang voor bezoekers en toeschouwers verboden. Op aanvraag bij de gemeente kan een afwijking worden toegestaan. De vragende club moet er dan op toezien dat het aantal personen dat op het terrein aanwezig is, niet overschreden wordt.

De controle van het CST valt onder de verantwoordelijkheid van de club die de infrastructuur bezet. De club zal dus ook verantwoordelijk zijn in geval van fraude of niet-naleving van de regels. Eventuele sancties komen ten laste van de club of de gecontroleerde persoon.

Werknemers die verbonden zijn aan de club (coaches, trainers, vrijwilligers, beheerders...) zijn niet onderworpen aan de regels betreffende het CST. De naleving van veiligheidsmaatregelen (afstand, maskers) blijft echter van toepassing.

De opzichters van de sportterreinen zullen erop toezien dat de regels door de sportclubs worden nageleefd.
We rekenen erop dat u de bovenstaande protocollen strikt toepast en de regels respecteert, anders zullen we genoodzaakt zijn de controles en de genomen maatregelen te verscherpen.

Ons hoofddoel blijft om zoveel mogelijk sporters in staat te stellen regelmatig een sportactiviteit te beoefenen, onder de best mogelijke omstandigheden. 


Update 31/08/2021

Tijdens de Algemene Vergadering van 25.8.2021 werden enkele pertinente vragen gesteld over de recente Coronamaatregelen.

Het is duidelijk dat de federale maatregelen moeten gerespecteerd worden maar ook dat de Vlaamse Overheid-Sport Vlaanderen eigen richtlijnen heeft afgevaardigd en in Brussel de Brusselse Overheid specifieke regels heeft opgesteld.

Tevens kunnen er lokaal sterengere restricties gelden ivm samenkomsten, gebruik van infrastructuur en dergelijke. Deze kan je nakijken op de website van provincie of gemeente.

Hoewel bij het sporten vanaf 1 september vele regels vervallen wil ik toch oproepen om voorzichtig te blijven.

Tijdens het voetballen zelf vervallen de verplichtingen zoals het dragen van een mondmasker en uiteraard het afstand houden maar daarbuiten blijven enkele algemene afspraken overeind. Hou afstand van minimaal 1,50 meter, zo niet draag een mondmasker. In het basisprotocol van Sport Vlaanderen en in de aanbevelingen Voetbal Vlaanderen staat duidelijk dat trainers en begeleiders ten allen tijde een mondmasker dragen. Een speler die positief test kan pas terug voetballen indien hij na een 2de test negatief test. Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. Het wordt aangeraden een optimale ventilatie te voorzien of de capaciteit te beperken. De kantines mogen open maar zij moeten de regels van de horeca volgen zoals vastgelegd in het protocol van de horeca.

De vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt hoog. We mogen er dus van uitgaan dat de meeste van onze leden gevaccineerd zijn maar als ik in de berichtgeving de lage vaccinatiegraad in het Brussels Gewest lees, roep ik toch op om extreem voorzichtig te zijn en de klassieke duidelijke afspraken te blijven respecteren: hou afstand, draag een mondmasker, ontsmet regelmatig je handen, vermijd fysisch contact.
Veel van onze clubs blijven ook voorzichtig in de details: ballen en ander materiaal worden regelmatig ontsmet, bij de watervoorziening worden geen grote flessen water gebruikt maar wordt wel overgeschakeld naar individuele kleinere flessen of bekers.

Iedereen is klaar om het seizoen te beginnen en is hongerig en gemotiveerd om te spelen.

Een beetje gezond verstand helpt ons al veel verder.

Ik raad ook iedereen aan de website van Sport Vlaanderen te raadplegen voor extra duiding bij deze maatregelen.
We kijken ook uit naar de update van het basisprotocol dat maandag zal online geplaatst worden en dat, voor zover relevant voor ons Verbond ook op onze website zal geplaatst worden.

 

Update 02/07/2021

HUIDIGE SITUATIE VANAF 27/06/2021

Leeftijd

Kleedkamergebruik

Trainen, wedstrijden en tornooien

Kantine open

Publiek

Alle leeftijden

Ja

Ja

Ja, volgens horecaregels

Ja, max 2500 personen zittend of staand

Update 15/06/2021

HUIDIGE SITUATIE VANAF 09/06/2021

Leeftijd

Kleedkamergebruik

Trainen, wedstrijden en tornooien

Kantine open

Publiek

Alle leeftijden

NEE, enkel tijdens sportkampen – strikt protocol opvolgen

Ja, max groep van 100 personen

Ja, volgens horecaregels

Ja, max 400 personen zittend of staand

Update 20/05/2021

HUIDIGE SITUATIE VANAF 08/05/2021

Leeftijd

Kleedkamergebruik

Trainen

Vriendschappelijke wedstrijden

Competitie-wedstrijden

Kantine open

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger)

 

NEE

Ja, met contact, max groep van 25 (excl. Begeleider)

 

NEE

 

NEE

 

NEE, enkel terras

 

Update 23/04/2021

Beste sportclubbestuurders

In verderzetting van onze sobere communicatie-aanpak en proberend vooral enkel relevante info te verspreiden:

 1. vanaf komende 26/04 keren we terug naar de mogelijkheden van 8/03, met de enige aanpassing dat voor personen vanaf 19 jaar het toegelaten maximum personen in een sportgroep terug 10 (i.p.v. 4) wordt mits inachtname van de afstandsregels.
 2. het MB m.b.t. de beslissingen van het overlegcomité van woensdag 14/04 is nog niet klaar, maar zal enkel over de aangekondigde versoepelingen gaan die op 19 en 26/04 ingaan. Voor de sport is dit samengevat in 1).
 3. Er zijn nog géén verdere versoepelingen voor de sport beslist vanaf bvb. 8/05. Wel liggen een aantal zaken op tafel:

o Heropstarten competities in de buitenlucht. Indien dit opnieuw mogelijk wordt want in de lijn liggend van de aangekondigde versoepelingen, worden restricties verwacht (zoals: afgebakend max. aantal deelnemers voor georganiseerde activiteiten = trainingen en geen of hogere limiet voor wedstrijden zodat alle buitencompetities de kans krijgen om te kunnen heropstarten).

o Duidelijkheid over de rol van de lokale besturen (cfr. toestemming die er nu gegeven wordt aan bepaalde loop/trial-events)

o Duidelijkheid over het ventilatieplan voor heropstarten indoorsporten

o Duidelijkheid over de organisatie van zomerkampen, met de vraag om de maatregelen van vorige zomer gewoon over te nemen daar deze hun werkzaamheid reeds hebben aangetoond.

 1. Er wordt – over de sectoren heen - gewerkt aan een kader voor de testevents (risicofactoren, testprotocol,…). Voor de sport zullen maar een beperkt aantal testevents kunnen doorgaan en er wordt daarbij rekening gehouden met een zo groot mogelijk verschillende situaties die tijdens sportevents kunnen plaatsvinden (indoor/outdoor, duur van de activiteit, vaste of steeds wisselende groep sporters en publiek, zittend en/of staand publiek, starten in waves,…). De voorziene testperiode is de maand mei. Er is een kader waarmee gewerkt wordt, maar dit kader is niet beslist en niet definitief. Je kunt ons steeds contacteren om jouw voorstel van testevent te overleggen (0476 67 63 85)!! We zijn deze nacht bericht dat het indieningsmoment morgen 11u00 is. 

Vanaf 26/04 geldt dus:

Voor kinderen tot 13 jaar:

• Bij voorkeur sport je outdoor.

• Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.

• Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

• Advies om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.

 Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

• Indoor sporten is niet toegestaan.

• Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.

• Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

• Advies om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

• outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd.

• In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen:

• Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

• Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het protocol voor zwembaden strikt toe. 

• Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 

• Sportkantines blijven gesloten.

• Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek (met teststrategie voor wedstrijden) en na toestemming van de bevoegde minister

• Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

• Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

 

Update 01/10/2020

Om Corona-besmettingen te voorkomen beslist het KAVVV-OV-VB bestuur dat vanaf heden elke ploeg zelf zal instaan voor zijn drank tijdens de rustperiode. Dus ploegen die op verplaatsing spelen nemen hun eigen drank mee. De thuisploeg zorgt wel voor drank voor de scheidsrechter.

Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum indien men de kleedkamers niet mag gebruiken. (neem contact met Rudi Meersman)

Een wedstrijd gaat door indien men de kleedkamers wel mag gebruiken maar niet de douches. (verwittig de bezoekers)

Update 13/08/2020

OFFICIELE MEDEDELING AAN ONZE CLUBS inzake OEFENWEDSTRIJDEN, VRIENDENWEDSTRIJDEN EN DE START VAN DE COMPETITIE 2020-2021

Gezien de mededeling van Vlaams minister van de Sport Ben Weyts (cfr. persmededeling van 13.8.2020) en van Voetbal Vlaanderen en in samenspraak met onze collega’s van KAVVV&FEDES voetbal Antwerpen ivm de competitiestart en de mogelijkheid om oefenwedstrijden te organiseren heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV beslist om vriendschappelijke wedstrijden terug toe te laten vanaf 14 augustus 2020.
Hierdoor kan de competitievoorbereiding dus terug hernomen worden.

We houden ons ook aan het advies van de Vlaamse sportsector om met zeer beperkt en, indien mogelijk, zonder publiek te spelen. Officieel mogen er in openlucht tot maximaal 200 personen aanwezig zijn maar we raden de clubs ten zeerste aan om de aantallen zo beperkt mogelijk te houden.

De competitie 2020-2021 zal, BIJ BEHOUD VAN DE HUIDIGE SITUATIE, van start gaan op zaterdag 5 september 2020.

Alle veiligheids- en Coronamaatregelen blijven uiteraard gelden zoals ze zijn gepubliceerd op onze website.

We roepen onze clubs op om een zo veilig mogelijke organisatie op te zetten en geen enkel risico te nemen. Het dragen van het mondmasker behalve tijdens het sporten, de afstand bewaren en de handen regelmatig wassen blijft verplicht voor iedereen. En alle Coronarichtlijnen ivm cafetaria, kleedkamers e.d. blijven onverminderd van toepassing.

Indien een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de Covid 19 situatie op hun grondgebied, dan overrulen hun beslissingen onze beslissingen.

Informeer dus zeker bij de lokale autoriteit wat kan en mag.

Wij vragen tevens een bijzondere inspanning aan onze clubs om de nodige aandacht te besteden aan de veiligheid van onze scheidsrechters. Ontvang en begeleid hen in de meest veilige omstandigheden. Indien er niet kan ingestaan worden voor hun veiligheid kan de wedstrijd niet doorgaan.

Indien de huidige maatregelen, door omstandigheden, nog wijzigen zullen deze onmiddellijk bekend gemaakt worden op onze website.
We raden ook alle clubs aan om nog eens kennis te nemen van de gedetailleerde protocollen inzake veiligheid van sporters en eventuele toeschouwers, repetitief testen en kordaat optreden waar nodig. Deze protocollen kunnen geconsulteerd worden op www.sport.vlaanderen

Update 29/07/2020

Het is een verplichting (binnen de item “goed bestuur”) opgelegd door de subsidiërende overheid om deze richtlijnen ter beschikking te stellen van de clubs en bij uitbreiding van de scheidsrechters die er eveneens moeten op toezien. Hier kan men het Corona Protocol consulteren.